Rijscholen SECURA bereiden veilige heropstart voor

1. Gefaseerde heropstart

De heropstart zal gefaseerd gebeuren, uiteraard steeds onder voorbehoud van de beslissing van de nationale veiligheidsraad.

I. Opleidingen.

Vanaf 11 mei:

 • kunnen rijlessen terug hervat worden;
 • kunnen er opnieuw terugkommomenten en nascholingen code 95 georganiseerd worden;
 • zelf oefenen met een voorlopig rijbewijs is ook opnieuw toegelaten (beslissing van de Veiligheidsraad).

II. Examens

 • Vanaf 18 mei organiseert Goca Vlaanderen terug theorie-examens (alle categorieën) en praktijkexamens voor de categorieën AM, A, C1, C, CE, D1, D1E, DE (lees: bromfiets, motoren, vrachtwagens en bussen).
 • Vanaf 18 mei worden er ook terug herstelexamens georganiseerd. Dit zijn examens die moeten worden afgelegd nadat de rechter een verval van het recht tot sturen heeft uitgesproken.
 • Eén week later, vanaf 25 mei, worden de praktijkexamens voor de categorieën B (personenwagens), BE (personenwagens met aanhangwagen) en G (landbouwvoertuigen) hervat.

Opmerking: voor alle kandidaten geldt zowel bij rijscholen, opleidingsinstellingen als examencentra de logische gezondheidsbasisregel: voelt u zich ziek, kom dan zeker niet uit uw kot, neem contact op via e-mail of telefoon en maak een nieuwe afspraak. Lees ook op https://www.km.be/corona-rijbewijs de hygiënische voorschriften vóór en tijdens uw bezoek aan het examencentrum.


2. Voorzorgsmaatregelen

De rijschool engageert zich om voldoende capaciteit te voorzien om de wachttijden tot een minimum te beperken evenwel zonder de opgelegde veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van covid-19 uit het oog te verliezen, wel integendeel.

De Rijscholen SECURA stellen de gezondheid en de veiligheid van zowel medewerkers als klanten voorop en leggen zichzelf strenge normen op die verder gaan dan de generieke maatregelen van de Economic Risk Management Group.

Vanuit deze bezorgdheid, nemen we – bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de physical distancing van 1,5 meter en het wassen van de handen – bijkomende voorzieningen:

 • Deelnemers, lesgevers, baliemedewerkers en examinatoren worden verplicht om voor en na de opleiding of het examen, hun handen te ontsmetten.
 • Wanneer geen physical distancing van 1,5 meter kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de cursist, de lesgever als voor de examinator. Dit is o.a. het geval in de voertuigen en dus van toepassing voor zowel rijlessen, praktijkopleidingen code 95, examens als terugkommomenten. De cursist moet zelf een mondmasker voorzien zo niet zal de opleiding of het examen niet kunnen doorgaan.
 • Er worden geen passagiers toegelaten in de lesvoertuigen. Enkel de deelnemer, de lesgever, de stagiair (kandidaat-lesgever of kandidaat- examinator) of eventuele tolk en de examinator mogen in het voertuig plaatsnemen.
 • Alle gebruikte voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • De gebruikte lokalen worden regelmatig en minstens na elke groepssessie verlucht.
 • De promillebrillen die worden gebruikt tijdens het terugkommoment worden na elk gebruik volledig ontsmet.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van materiaal of veiligheidskledij van de rijschool, het examencentrum of het opleidingscentrum (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, …). De kandidaten moeten zelf dit materiaal voorzien, zo niet kan de les of het examen niet doorgaan.
 • Elke rijschool, opleidings- en examencentrum voorziet voldoende handgel en wegwerphanddoekjes zodat zowel deelnemers als medewerkers zeer regelmatig de handen en/of materialen kunnen ontsmetten.
 • Bij registratiebalies wordt een plexischerm geplaatst als er geen fysische afscheiding is van minstens 1,5 meter
 • Er kan enkel elektronisch of via overschrijving worden betaald (geen cashverrichtingen).
 • Rijscholen en opleidingscentra engageren zich bovendien om tijdens de opleidingen aandacht te besteden aan het demonstreren en inoefenen van een correcte ontsmetting van het voertuig. Autodelen wordt immers steeds populairder en heeft een positief effect op de verkeersdoorstroming maar (toekomstige) gebruikers moeten over deze materie ook correct worden geïnformeerd. Het gebeurt daarnaast ook vaak dat bedrijfsvoertuigen door meerdere bestuurders worden gebruikt. Het is belangrijk dat – zeker in deze fase – alle contactpunten, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het voertuig, worden gereinigd en ontsmet.

3. Uitstel

Door de lockdown worden sinds 16 maart geen lessen meer gegeven of examens afgenomen. Dit impliceert dat er een bijzonder grote inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat vele afspraken moeten worden omgeboekt.

Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om extra uitstel te verlenen.


Concreet betekent dit dat:

I. Voor personen met een voorlopig rijbewijs en examens.

 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020. Je hoeft geen 6 uur verplichte praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt. Let wel: dit is GEEN verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs!
 • Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd. De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de voorlopige rijbewijzen (voorlopig) tot 30/9/2020 bekrachtigt.
 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer de geldigheid van je geslaagd examen op privéterrein vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

II. Voor het terugkommoment

 • Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen, verlengd tot 31/12/2020.
 • Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt die termijn verlengd tot 31/12/2020.
 • Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel (voor 16/3/2020) en je niet tijdig deelgenomen hebt, ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 51 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020 valt, dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 51 euro moet je nog altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020, wordt een proces-verbaal opgesteld.

III. Voor vrachtwagen- en buschauffeurs (code 95)

 • Als de code 95 op je rijbewijs C(E) of D(E) vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 dan krijg je tijd tot 30/9/2020 om de nascholingen in het kader van de code 95 te volgen. De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt dus tot 30/9/2020 verlengd.
 • De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de code 95 op je rijbewijs voorlopig tot 30/9/2020 bekrachtigt.
 • De geldigheidsduur van het certificaat van de gevolgde nascholingen code 95, dat vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 wordt verlengd tot 30/9/2020. Een chauffeur moet namelijk verplicht over een periode van 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Door de opschorting van de lessen, lopen chauffeurs het risico om op die manier de certificaten die ze vijf jaar geleden hebben behaald, te zien vervallen. Door de verlenging van de geldigheidsduur krijgen ze de kans tot 30/9/2020 om zich bij te scholen.

4. Maken afspraken

Het secretariaat van de rijschool kan nu starten met de planning van de lessen.

 1. De kandidaten voor wie door de Coronacrisis afspraken geannuleerd werden, zullen eerst aan bod komen.
  Belangrijk: om onnodig werk te vermijden, vragen we vriendelijk en in de mate van het mogelijke dat iedereen een mailtje stuurt om te bevestigen dat de planning al of niet mag gemaakt worden! Gelieve hierbij ook nauwkeurig uw beschikbaarheid te vermelden.
 2. Vervolgens zullen de nieuwe inschrijvingen en aanvragen behandeld worden, en dit chronologisch (oudste eerst).

Mogen we tenslotte vragen om zoveel mogelijk per e-mail te communiceren: secretariaat@secura.be . In een eerste fase zullen we met een gesloten kantoor werken! Alvast dank voor uw begrip en medewerking, en hou het gezond!